Rutiner for samhandling

Mange barn og unge har behov for tiltak og tjenester fra flere instanser. Vi etablerer systemer, og utarbeider rutiner for samarbeid og samordning, for å bedre møte utfordringer og barrierer som kan være til hinder for at barn og unge får den hjelpen de har behov for. For å ivareta tidlig innsats og gi helhetlige tjenester, vil vi i Åsnes ha et familieperspektiv, og har utarbeidet rutiner for tidlig identifikasjon av barn i risiko og bedre samhandling mellom tjenester som arbeider med barn og tjenester som arbeider med voksne/foreldre.

 

 

 

 

 

 

 

 

Send på mail