Prosedyre for tidlig innsats til barn og unge som pårørende

Prosedyre for tidlig innsats til barn og unge som pårørende finner du her.

    • Folder til barn som pårørende ved psykisk og somatisk sykdom og rus:
    • Folder til foreldre når barn er pårørende ved psykisk og somatisk sykdom og rus:
    • Hefte til pårørende forelder ved psykisk og somatisk sykdom og rus:
Send på mail