Stafettlogg og Individuell plan

Vi bruker elektronisk verktøy fra Visma Flyt Sampro for dokumentasjon og koordinering ved tverrfaglig samarbeid. Trykk her for innlogging i Sampro. 

  • Stafettloggen: Bygger på tett involvering av foreldre helt fra en bekymring avdekkes. Ved foreldres samtykke opprettes en stafettlogg der alle tiltak beskrives, blir gitt ansvar og evalueres. Den som er tettest på barnet i tjenestene, har ansvar for loggen. Loggen vil følge barnet / eleven gjennom barnehage / skoleløpet, dersom den ikke avsluttes, og sikre god informasjonsflyt ved alle overganger. Formålet er å sikre tidlig hjelp for barn og unge.
  • IP, individuell plan: Plan for samordning av tjenester for mennesker med langvarige og sammensatte behov. Mer informasjon finner du her. Oppdatert rutine ligger i Compilo.

 

Prosedyre for stafettlogg, utarbeidelse og ansvar.

  • Folder vedrørende stafettloggen

 

Prosedyre for Individuell plan, utarbeidelse og ansvar finner du her.

Send på mail