Ved omsorgssvikt

 • Prosedyre ved mistanke om alvorlig omsorgssvikt, vold og overgrep
 • Samtalehjelp til deg som er bekymret for et barn; SNAKKE: https://snakkemedbarn.no/
 • Melde fra til barnevernet (bekymringsmelding): https://bit.ly/2ltINE6
 • Skjema: Bekymringsmelding til Solør barneverntjeneste
 • Barnevernvakta og bekymringstelefon for barn og unge:
 • Informasjon om barnevern, bekymringsmelding og veiledning vedrørende bekymringsmelding, finner du her.
 • Informasjon fra Solør barneverntjeneste til samarbeidspartnere, finner du her.
 • Avvergingsplikten; ansvar for å bekytte, plikt til å handle: https://plikt.no/#hvorfor
 • Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten, Rundskriv Q-24, mars 2005: https://bit.ly/2l9019w
 • Formidling av opplysninger og samarbeid der barn utsettes for vold i familien, Veileder Q-1088B: https://bit.ly/2kY6G6u
 • Flyer vedr. vold og overgrep. 
 • Veileder for hjelpeapparatet. Seksuelle overgrep mot barn:  https://bit.ly/2l6Ebn6
 • Konsultasjonsteam i saker med mistanke eller avdekking av seksuelle overgrep, vold i nære relasjoner, omsorgssvikt og kjønnslemlestelse: https://bit.ly/2myYVUJ
 • Nasjonal veiviser ved vold og overgrep: https://dinutvei.no/
 • Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner: https://voldsveileder.nkvts.no/
 • En ressurs for helse- og sosialarbeidere og andre hjelpere som kommer i kontakt med mennesker som kan være utsatt for menneskehandel, fra RVTS: https://menneskertilsalgs.no/

 

 

Send på mail