Barnehageteam

Det skal være møter i barnehageteam i alle barnehager jevnlig. Dette er et samarbeidsarena for barnehagen, PPT og helsesøster. Barnehageteamets formål: Lavterskeltilbud. Gi bedre hjelp når barn har problemer. Kartlegge, drøfte og avklare behov for videre oppfølging. Må innhentes samtykke fra foresatte. Saker kan også drøftes anonymt.

Tverrfaglig fora i barnehagen, for drøfting av saker når det er uklart hva problematikken er, og hvilken hjelp som vil være aktuell. Deltakere: Skole/barnehage, helsesykepleier og PPT. Skolelege deltar på møtene på ungdomsskolen. Barne- og familieteamet deltar på møtene på barneskolene. Skolen/barnehagen leder møtet.

Send på mail