Tverrfaglige samhandlingsarenaer

Tverrfaglige fora, for drøfting og veiledning når ansatte og foreldre er urolig/bekymret for et barn eller ungdom,og det er uklart hva problematikken er og hvilken hjelp som vil være aktuell. 

Se under fana samhandlingsarenaer i Åsnesmodellen.

Send på mail