Sammen om trygg base - trygge barn

I Åsnes kommune har vi som mål at kommunen skal være en trygg base for barna som bor her, som gir trygge barn og gode utviklingsmuligheter. For å tilrettelegge for dette, har vi utformet denne modellen, som viser ansvar og sammenhengen på tre nivåer: Røttene på treet symboliserer kommunenivå, stammen virksomhetsnivå, og trekrona individnivå. Trykker du på temaene under treet, kommer det frem informasjon om rammer som gjelder, hvordan vi har valgt å organisere og løse dette ansvaret i vår kommune, og du finner diverse veiledende informasjon. Vi utgjør alle en del av barn og unges base, som illustrert i krona (individnivå).

Individnivå