Samhandlingsarenaer

Ved identifikasjon av barn / familier i risiko, kan en tverrfaglig tilnærming være spesielt nyttig i vurdering av situasjon og tiltak, og bidra til å finne gode løsninger for barn og deres foreldre som en tidlig innsats. Tverrfaglig samarbeid er for øvrig en forutsetning for å lykkes når hjelpeapparatet står overfor komplekse problemstillinger i arbeidet med barn og unge. Her finner du informasjon om tverrfaglige samarbeidsarenaer i Åsnes.

 

Husk at du alltid kan drøfte en sak anonymt med f.eks. helseykepeleier, barneverntjenesten, barne- og familieteam, på familiestasjonen eller ungdomshelsestasjonen dersom du er usikker på om det er grunn til å være urolig, eller for å få råd til hvordan du bør håndtere situasjonen videre. 

 

I undermenyen finner du:

 

 

 

 

 

 

Send på mail