Samhandlingsarenaer

Ved identifikasjon av barn / familier i risiko, kan en tverrfaglig tilnærming være spesielt nyttig i vurdering av situasjon og tiltak, og bidra til å finne gode løsninger for barn og deres foreldre som en tidlig innsats. Tverrfaglig samarbeid er for øvrig en forutsetning for å lykkes når hjelpeapparatet står overfor komplekse problemstillinger i arbeidet med barn og unge. Her finner du informasjon om tverrfaglige samarbeidsarenaer i Åsnes:

 

 

 

 

 

 

 

 

Send på mail