Handlingsveileder for tidlig innsats til barn, unge og familier i risiko

 

Prosedyren handlingsveileder for tidlig innsats til barn, unge og familier i risiko, finner du i Compilo.

Formålet: Utsatte barn, ungdom og familier i risiko, skal identifiseres og det skal ytes tidlig innsats, for å forebygge større vansker for barn og familier. Kommunen skal være en trygg base for vekst og utvikling.

Ansvar: Alle som er ansatt i Åsnes kommune som arbeider med barn, unge og voksne/foresatte, er forpliktet til å handle etter denne prosedyren.

Inkludert i denne prosedyren er:

 

Flyt-skjema for tidlig innsats til barn, unge og familier i risiko, gir en enkel fremstilling av prosessen fra identifisering til tiltak.

 

Kortversjon, handlingsveileder brosjyre: Fra bekymring til handling -hva gjør jeg

 

Send på mail