Hva er barnevernet?

 

Brosjyre: Barnevernet -til barns beste, på ulike språk.

Brosjyren gir infomasjon om barnevenet, familievenkontor, foreldre og foresattes rettigheter, og FNs barnekonvensjon.

Send på mail