Prosedyre for tidlig innsats til gravide i risiko, og ved rusmiddelmisbruk i svangerskapet

Prosedyren er under utarbeiding.

 

Se også:

 

Pakkeforløp gravide og rusmidler

  • Kommunen har en sentral rolle i pakkeforløp gravide og rusmidler. (Helseaktuelt 03.10.19)
  • Pakkeforløp gravide og rusmidler (gjelder fra 1. januar 2020)

 

Hjelpemidler

Ressurshefte for kommunene: Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler.

 

Send på mail