Barn og unge

Det finnes ikke vanskelige barn, men barn som har det vanskelig. Det er ikke alltid at de rundt deg skjønner det. Det er mange som kan støtte og hjelpe deg. Nedenfor her, kan du finne nyttig informasjon:

Når ting blir vanskelig, kan det virke som om hele verden er i mot deg og at du er den eneste som har det sånn. Det kan være mange ting som er vanskelig å håndtere alene, det er da viktig å vite at det er mange som vil hjelpe deg. https://helsenorge.no/psykisk-helse/barn-og-unges-psykiske-helse/her-far-du-hjelp

Snakk med noen, hvis livet er vanskelig. Mer informasjon finner du her: https://helsenorge.no/psykisk-helse/barn-og-unges-psykiske-helse/snakk-med-noen-hvis-livet-er-vanskelig

Hvor kan jeg søke hjelp:

  • Familie og venner
  • Helsesøster på skolen
  • Lærere, sosiallærer, rektor på skolen
  • Familiestasjon ved helsestasjonen
  • Fastlege

Under fana "tidlig innsatstilbud" i denne modellen, er det mer informasjon om hjelpetilbud i Åsnes.

Når barn blir pårørende:

Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes barnas hverdag. Mer informasjon om det finner du her:

https://helsenorge.no/psykisk-helse/barn-og-unges-psykiske-helse/nar-barn-blir-parorende

https://helsenorge.no/parorende

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/227/Mor-far-er-syk-brosjyre-til-barn-IS-1811-bokmal.pdf

Barn som har opplevd samlivsbrudd/har foreldre som ikke bor sammen: Barn og unge som opplever samlivsbrudd, er mer utsatte for psykososiale problemer enn andre barn. Derfor har vi tilbud om samtalegruppe i vår kommune. Du kan lese mer om det her: Samtalegruppe for barn som har opplevd samlivsbrudd/barn med 2 hjem.

Vennen min har det vanskelig -hvordan kan jeg hjelpe? https://www.ung.no/venn/1918_Hvordan_v%C3%A6re_en_god_venn.html

Vedrørende mobbing: https://www.udir.no/nullmobbing/

Mye alkohol og rus i hjemmet? https://www.ung.no/alkohol/3013_De_drikker_og_ruser_seg_hjemme_hos_meg.html

Hefte til deg som har en mamma eller pappa som ruser seg, eller kanskje en annen voksen du er glad i, som drikker seg full, eller misbruker piller eller narkotika: http://www.vfb.no/filestore/Vi_tilbyrNY/Publikasjoner/PDFer/web_RUShefte_nov07.pdf

Barn og digitale medier: https://www.reddbarna.no/vaart-arbeid/barn-i-norge/nettvett?gclid=EAIaIQobChMI_sPUpNfe1wIV3cqyCh1ZSQCzEAAYASAAEgInBPD_BwE

Råd om barn og medier: https://www.barnevakten.no

Rettighetsplakaten; rettigheter som gjelder for alle barn mellom 0 og 18 år: http://barneombudet.no/wp-content/uploads/2017/11/2017_bokmaal.pdf

Barneombudets nettside: http://barneombudet.no/dine-rettigheter/rettighetsplakaten/

Lovverk vedrørende barnets beste og barnets med- og selvbestemmelsesrett finner du her: https://www.regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/innsiktsartikler/bosted-og-samvar/barns-beste-og-medbestemmelsesrett/id2076312/

Natteravn; skape trygghet sammen. Her finner du mer informasjon om natteravn: https://www.natteravn.no/om-natteravning/hva-er-en-natteravn/

ADHD Norge: http://adhdnorge.no/ 

Barn og unge og kriminalomsorgen: http://www.kriminalomsorgen.no/er-du-paaroerende.237843.no.htmlorgen: http://www.kriminalomsorgen.no/velkommen.275737.no.html

Brukermedvirkning og pårørendes rolle; bolig for velferd: https://veiviseren.no/forstaa-helheten/brukermedvirkning

 

Barnelova (Lov om barn og foreldre) https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-04-08-7 regulere bl.a. innholdet i foreldreansvaret, og barns rett til å være med på avgjørelser:                               

Kapittel 5 regulerer Foreldreansvaret og kvar barnet skal bu fast.

 § 31.Rett for barnet til å vere med på avgjerd

§ 33.Barnet sin sjølvråderett

kapittel 6, § 42 regulerer Barnet sin rett til samvær.

Mer informasjon om fast bosted og samvær finner du her:

https://www.regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/innsiktsartikler/bosted-og-samvar/samvar/id749587/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Send på mail