Økonomi

Bekymrer du deg mye over familiens økonomi?

Dette er ikke ditt ansvar, men du er ikke alene og det finnes hjelp der ute. Les mer her.

 

Familier med dårlig råd kan få støtte til aktiviteter

I Norge skal du ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter og gå i bursdag, selv om foreldrene dine har en vanskelig økonomi. Les mer her.

 

Det finnes steder man kan henvende seg 

  • BUA: Du kan låne utstyr til aktiviteter gratis på BUA. Les mer om det her.
  • Det finnes også støtteordninger i idrettslag. Man kan ta kontakt med sitt idrettslag for mer informasjon.
  • Ferie for alle(Røde Kors): Et tilbud som gis til familier med svak økonomi som trolig ikke ville hatt mulighet til å reise på familieferie uten hjelp. Ferie for alle gir familien mulighet til å dele gode opplevelser og skape minner sammen. Hør med helsesykepelier, barneverntjenesten, NAV eller psykisk helse- og rustjeneste, dersom du tenker dette er aktuelt for dere.
  • Foreldrene dine kan ta kontakt med NAV. Økonomisk stønad skal gis til alle som trenger hjelp for å overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon. 
  • Barneverntjenesten kan gi økonomisk støtte som hjelpetiltak til barnet, f.eks. til fritidsaktivitet, leirskole, barnehage og skolefritidsordning. Støtte fra barnevernet skal ikke være en erstatning for manglende sosialhjelp fra NAV.

Alle barn og ungdom skal ha mulighet til å delta i skole- og fritidsaktiviteter, uavhengig av om foreldrene har en vanskelig økonomi. Dette er viktig for mestring, sosial utvikling og fellesskap. For å kunne få økonomisk stønad (støtte) fra NAV, må man først utnytte alle andre inntektsmuligheter. Her kan du se hvilke sosial tjenester som inngår i NAV-kontoret.

 

Fattigdom i Norge

Kjenner du noen som alltid har en unnskyldning for ikke å bli med på kino eller i slalåmbakken? Eller vet du om noen som svarer unnvikende når du spør hva de gjorde i ferien? Her kan du lese mer om fattigdom i Norge.

 

Hvem har rett på økonomisk hjelp?

Økonomisk stønad skal gis til alle som trenger hjelp for å overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon. Dette kan du lese mer om her

 

Egen økonomi

Når kan du flytte hjemmefra?

Du har ingen RETT til å flytte hjemmefra før du har fylt 18 år. Les mer om dette her.

 

Hvordan sette opp et budsjett?

Lær hvordan du setter opp et godt budsjett, og få tilbake kontrollen over pengene dine her.

 

Hva koster det å bo for seg selv?

Hva bruker du penger på når du bor for deg selv? Sett opp et budsjett, så får du kontroll over pengene dine. Les om dette her.

 

Økonomitips til deg som skal bo alene

Å bo for seg selv er dyrt. Selv med studielån, stipend og deltidsjobb, er det nødvendig å tenke økonomi. Her er noen råd.

 

Send på mail