Tverrfaglige samhandlingsteam

Vi har Barnehagehelseteam, Skolehelseteam og Tverrfaglig team i Åsnes, som er tverrfaglige fora, for drøfting og veiledning når ansatte og foreldre er urolig/bekymret for et barn eller ungdom,og det er uklart hva problematikken er og hvilken hjelp som vil være aktuell. 

Se mer om dette under fana samhandlingsarenaer.

Send på mail