Kommunens planer

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument, og handler om de store spørsmålene for lokalsamfunnet: Hvordan skal man legge til rette for at alle innbyggerne kan få et best mulig liv. Økonomiplanen sier noe om hvilke økonomiske rammer og prioriteringer vi skal ha innen gitt periode. I Åsnes kommune er det utarbeidet en lederplattform og et verdigrunnlag, som uttrykker de holdninger og den adferd som skal kjennetegne ansatte som medarbeidere og ledere, og som skal komme til uttrykk i all vår tjenesteproduksjon. Kommunen har fokus på samarbeid med frivillige organisasjoner, og har etablert Landsbyen Flisa.

 

I undermenyen finner du:

  • Kommunens planer
  • Lederplattform
  • Verdigrunnlag
  • Landsbyen Flisa
Send på mail