Venn og nabo

Vi vet at en voksne som bryr seg om et barn som har det vanskelig, kan være avgjørende for hvordan det går med barnet i fremtiden. Du kan være den ene som ser. Det finnes ikke vanskelige barn, men barn som har det vanskelig. Her kan du finne nyttig informasjon som kan være til hjelp.


SE:
Å bli lagt merke til og husket, blir opplevd som verdifullt. Ha blikkontakt, og bruk barnet/ungdommen sitt navn med respekt.

LYTT: Lytt til kva barnet/ungdommen forteller deg, og anerkjenn barnet /ungdommens opplevelse uten å avbryte eller korrigere.

GI: Å gi handler om å være inkluderende.

FORSTÅ: Vis interesse. En voksen som forstår, tør å spørre hvordan et barn/ungdom har det – og toler svaret.

SETT GRENSER: Barn blir trygge når voksne er trygge og tydelige. Vis omsorg gjennom grensesetting og rettferdighet.

VÆR EN GOD ROLLEMODELL: Barn/ungdom speiler oss i alt vi gjør. Vær et raust og inkluderende forbilde som håndterer ueinighet og at noen er annerledes.

 

Send på mail