Mobbing

Hva er mobbing?

Voksne som har ansvaret for å se – og stanse – de som plager andre. Lærere, trenere, lagledere og foreldre har et spesielt ansvar. Det er viktig at voksne griper inn og tar ansvar for å stanse mobbingen. Voksne må tro på den som plages, og de må ha respekt for hvordan den som plages, føler det. Det er ikke nok å snakke om mobbing. Voksne må vise hvordan de vil stanse dem som mobber.

Mange som blir mobbet, opplever at de voksne ikke skjønner hva som skjer.

 

Du kan lese mer om mobbing på nullmobbing.no

 

Digital mobbing og hatprat

Se også under fana nettvett 

Send på mail