Mobbing

Hva er mobbing?

 

Lærere, trenere, lagledere og foreldre har et spesielt ansvar:

Det er de voksne som har ansvaret for å se – og stanse – de som plager andre. Lærere, trenere, lagledere og foreldre har et spesielt ansvar. Det er viktig at voksne griper inn og tar ansvar for å stanse mobbingen. Voksne må tro på den som plages, og de må ha respekt for hvordan den som plages, føler det. Det er ikke nok å snakke om mobbing. Voksne må vise hvordan de vil stanse dem som mobber.

Mange som blir mobbet, opplever at de voksne ikke skjønner hva som skjer.

 

Skolen har plikt til å hjelpe. Du kan finne mer informasjon om mobbing og hvordan gå frem, på nullmobbing.no

 

Digital mobbing og hatprat

Se også under fana nettvett

Send på mail