Når barn har det vanskelig

Hvordan snakke med barn som har det vanskelig, kan du finne her.

Hvordan møte barns følelser, kan du lese om her.

 

På Foreldrehverdag kan du finne svar på mange ting som kan være utfordrende for foreldre med barn fra 0-18 år. Dette er en forebyggende, kvalitetssikret nettressurs fra Barne- og familiedirektoratet.

 

ung.no finner du informasjon på mange områder vedrørende det å være ung. Kvalitetssikret, offentlig informasjon.

 

Her finner du mer informasjon om hjelpetilbud i Åsnes.

 

Nettsiden til alarmetelefonen for barn og unge  116 111 kan være nyttig å se på dersom du synes det er vanskelig å kontakte noen for hjelp.

 

Trenger du hjelp akkurat nå, akutt? Se her.

 

Send på mail