Når du er urolig for et barn/ungdom

Du kan drøfte din bekymring, og få råd og veiledning fra:

  • ledende helsesøster (tlf. 62956770)
  • familiestasjonen ved helsestasjonen
  • barneverntjenestens vakt (tlf. 62956712)

Du kan også skrive ned din bekymring og hvem det gjelder, og sende det til Solør barneverntjeneste, Rådhusgt. 1, 2270 Flisa. Er du bekymret for omsorgssvikt, er barneverntjenesten rette instans.

 

Her finner du råd om hvordan du varsler, og hvordan du håndterer et varselLandsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner har utviklet et verktøy for å hjelpe din organisasjon i arbeidet mot seksuell trakkassering og overgrep. 

 

Er du bekymret for at et barn eller en ungdom er utsatt for overgrep, mishandling eller ikke får den omsorgen som alle har krav på? Se Nettsiden til alarmetelefonen for barn og unge  116 111.

 

Send på mail