Vold og overgrep

 

Hva er vold og overgrep?

Det kan du finne informasjon om her, fra Stine Sofies stiftelse.

 

Jeg vil vite! En nettside fra Stine Sofies stiftelse for at enda flere skal få mer kunnskap om vold og overgep. 

 

#JEG ER HER Her kan du lese om Redd barnas arbeid for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn.

 

Den Nasjonale veiviseren Dinutvei.no kan også gi deg nyttig infomasjon.

 

Hvordan snakke med barn og unge om overgrep, og hvordan kan signalene være på at noen er utsatt for det? Det kan du finne informasjon om her. 

 

Er du bekymret for at et barn du vet om blir utsatt for vold eller seksuelle overgrep? Eller har du selv opplevd å bli utsatt for vold eller overgrep i oppveksten? Det finnes hjelp å få, se her.

 

På barns fritidsarenaer

-er det viktig at voksne har kunnskap om vold og seksuelle overgrep, vet hvordan de kan hjelpe barn når de er bekymret, og har gode rutiner for å håndtere bekymring. Samtidig begås overgrep mot barn også på fritidsarenaer, og her er det viktig med planer for forebygging og beredskapsplaner for håndtering der det er mistanke eller bekymring.  

Her kan du lese om hva en fritidsarena kan gjøre for å forebyggge og avdekke vold og overgrep mot barn?

 

Veilederen Trygg!

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner har utarbeidet Trygg!

Dette er en veileder for deg som ønsker å lære mer om forebygging, beredskap og håndtering av seksuell trakassering, seksuell overskridende atferd og seksuelle overgrep.

Målgruppen for veilederen er både enkeltpersoner som ønsker å varsle, tillitsvalgte som skal ta i mot og håndtere varsler, og ledere som ønsker å utvikle en tryggere organisasjonskultur.

 

 

Send på mail