Foreldreveiledningstiltak

ICDP kurs

International Child Development Program.

Foreldreveiledningsprogrammet er et universelt tilbud (tilbud til alle foreldre), og gjennomføres i gruppe.

ICDP er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Programmet bygger på en bevisstgjørende metodikk, og fokuserer på foreldre og andre omsorgspersoners egen kompetanse.

Programmet tar utgangspunkt i 8 tema for godt samspill

  • Helsestasjonen tilbyr ICDP-kurs i gruppe inkludert i foreldregruppetilbud, til alle foreldre med barn under 1 år. Spør på helsestasjonen når neste kurs er.
  • Barnehager tilbyr ICDP-kurs i gruppe. Spør barnehagen når neste kurs er.

 

COS-P kurs

Circle of Security – Parenting (COS-P).                    

Foreldreveiledningsprogrammet er et videobasert program, som gjennomføres i gruppe.

Det er et program som bygger på 50 års forskning med tilknytningsteori. Målet er å utvikle foreldrenes evner og kompetanse til å bygge en trygg relasjon med sine barn. Det handler om å styrke foreldrenes evne til å involvere seg i barna sine og til å regulere barnets følelser, empati og hvordan takle egen frustrasjon når barnet oppfører seg utfordrende.

Det er utarbeidet en Brosjyre for tilbudet i Solør.

Barnehager, skoler, helsestasjonen og barneverntjenesten kan tilby deg deltagelse på kurset.

 

Send på mail