Barn som pårørende

Sykdom og belastninger påvirker hele familien

Alle barn har rett til oppfølging og tilrettelegging i vanskelige situasjoner. Barn og unge kan være pårørende ved at de lever i en familie hvor foreldre eller søsken har psykisk sykdom, rusprobelmer, alvorlig sykdom eller funksjonsnedsettelse, kronisk lidelse, når noen av de nærmeste dør, ved samlivsbrudd, når de er vitne til vold, når en forelder sitter i fengsel, eller ved at foreldrene sliter med økonomien.

Ved å snakke åpent og ærlig om det som skjer, blir det lettere for barn å forstå og mestre situasjonen de er i.

Vær en støtte til barn som ser ut til å ha det trist eller tungt. Vis at du ser dem, gi støtte, og du kan tilby familien hjelp. Dette kan gjøre hverdagen lettere for barn som er pårørende.

Du kan lese mer her.

 

Her er en film som viser hvordan du kan være en støtte for barn som har det vanskelig hjemme.

 

Snakk med barn og unge om sykdom i familien, men hvordan? 

Helseutfordringer er en del av livet barn tåler å snakke om. Det beste er at du snakker åpent og ærlig om det som skjer. Det gjelder både fysisk helse, psykisk helse eller avhengighet. Det gjør det lettere for barn å forstå det som skjer og mestre situasjonen de er i. Her finner du råd og tips om hvordan du kan snakke med barn i ulike aldersgrupper. 

  • Vi har utarbeidet en folder som kan være til hjelp i samtale med barn, dersom noen i familien sliter med vonde tanker og følelser, har rusprobelmer eller er syk: Folder til barn som pårørende 
  • Helsedirektoratet har laget en brosjyre til barn og unge: Mor/Far syk.
  • Vi har også utarbeidet en folder som kan være til hjelp i samtale med forelder som sliter med psykisk eller somatisk sykdom, eller rusproblemer. 

 

Voksne er også pårørende

 

nasjonal veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten, finner du mer informasjon om kommunes plikter overfor pårørende, informasjon og støtte til barn som pårørende, og støtte til familie og andre pårørende.

 

Tilbud til pårørende

Pårørendekvelder arrangeres i samarbeid mellom kommunene Trysil, Våler, Elverum, Åmot, Åsnes, Sykehuset Innlandet ved DPS Elverum-Hamar Poliklinikk Elverum 

og KoRus- Øst og Mental helse.

Program for pårørendekvelder 2020 finner du her.

Send på mail