Hver enkelts ansvar for tidlig innsats

Hva er tidlig innsats?

Arbeidet med å identifisere og håndtere et problem på et så tidlig tidspunkt at problemet forsvinner eller blir borte med begrenset innsats.

  • Man må gjenkjenne tegn på problemer tidlig, og dermed ha kunnskap om Risikofaktorer, symptomer og Beskyttelsesfaktorer.
  • Man må ha mot til å handle. Våge å handle på bakgrunn av bekymring.
  • Rette instanser må følge opp.

Tidlig intervensjon handler om å agere tidlig i problemutvikling, og tidlig i alder. 

 

 

Ansvar/forpliktelse du har som ansatt i Åsnes kommune i arbeid med barn, ungdom og voksne/foreldre:

Nasjonal faglig retningslinje for Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge, skisserer ansvar kommunen og ansatte har for tidlig oppdagelse, tidlig innsats, og ivaretakelse av utsatte barn og unge. 

For å sikre tidlig oppdagelse og tidlig innsats til barn og unge, er det viktig at de ulike tjenesteområdene i kommunen samarbeider, innenfor grensene som lovverket stiller. For eksempel med hensyn til taushetsplikt, samtykke, personvern og dokumentasjon.

Ansatte i Åsnes kommune skal følge prosedyrer under fana Rutiner for samhandling, og i dens undermeny, i Åsnesmodellen. Det er også nyttig å bruke fana Samhandlingsarenaer og Tidlig insatstilbud.

Send på mail