FOBUF, Forebyggende gruppe for barn, ungdom og familier

 

FOBUF, forebyggende gruppe for barn, ungdom og familier, er en gruppe sammensatt av ledere på tvers av sektorene. 

FOBUF skal ha felles strategi på forebyggende arbeid til barn, unge og familier på tvers av nivåer, koordinere det tverrfaglige arbeidet, og ha ansvar for internkontroll.

Du kan finne mer informasjon om FOBUF her.

Send på mail