FOBUF, Forebyggende gruppe for barn, ungdom og familier

I prosjektet hvor Åsnesmodellen er utarbeidet, har vi hatt fokus på internkontroll, for å sikre kontinuitet og helhet. FOBUF, forebyggende gruppe for barn, ungdom og familier, en tverrfaglig sammensatt gruppe av ledere på tvers av sektorene, skal bidra i arbeid med koordinering, internkontroll og felles strategi på forebyggende arbeid til barn, unge og familier, på tvers av nivåer.

Send på mail