Verdigrunnlag

Åsnes kommunes verdigrunnlag:

ESSet er verdigrunnlaget til Åsnes kommune, og innebærer verdiene; engasjement, samarbeid og servicefokus. Disse verdiene skal alle ansatte i Åsnes kommune stå for, og vise til i arbeidshverdagen. Verdigrunnlaget skal komme til uttrykk i all vår tjenesteproduksjon. ESSet skal benyttes som veiviser i etiske dilemmaer og problemstillinger. ESSet har en sentral plass i kommunens lederplattform. Sammen med verdiene skal lederplattformen være pilarer i vårt arbeid med å styrke identitet og VI-følelse i kommunen. Verdier og lederplattformen uttrykker de holdninger og den adferd som kjennetegner oss som medarbeidere og ledere.

Send på mail