Tverrfaglig samhandling

Flyt-skjema for tidlig innsats til barn, unge og familier i risiko, gir en enkel fremstilling av prosessen fra identifisering til tiltak og tverrfaglig samhandling.

 

Husk at du alltid kan drøfte en sak anonymt med f.eks. helseykepeleier, barneverntjenesten, barne- og familieteam, på familiestasjonen eller ungdomshelsestasjonen dersom du er usikker på om det er grunn til å være urolig, eller for å få råd til hvordan du bør håndtere situasjonen videre.  

 

Følg prosedyrer under fana Rutiner for tidlig innsats og samhandling, og finn videre nyttig informajson under følgende tema/faner

Send på mail