Tverrfaglige planer for felles kompetanseheving

 

  • SLT (samordning av lokale kriminalitetsforbyggende tiltak): Handlingsplan

 

  • Tverretatlig kompetanseheving i sammenheng med tidlig innstas til barn, unge og familier i risiko og Åsnesmodellen: Kompetansehevingsplan

 

  • FOBUF strategiplan: Er under utarbeidning.

 

 

Send på mail