Foreldre og foresatte

Det trengs en hel landsby til å oppdra et barn, sier et gammelt afrikansk uttrykk. Trekrona i denne visuelle modellen illustrerer dette. Foreldre skal gi barn/ungdom omsorg og omtanke, og foreldreansvaret innebærer juridisk sett at man plikter å forsørge barnet og gi det forsvarlig oppdragelse. Barnet har etter hvert som det blir eldre og kan danne seg egne synspunkter, rett til å være med på å ta avgjørelser om personlige forhold. Livet byr på ulike utfordringer, som kan gjøre dette ansvaret vanskelig. Man kan da få støtte og hjelp fra andre, som illustrert i trekrona (individnivå). Her finner du også informasjon som kan være til hjelp for deg som forelder.

Send på mail