Rus

Rus i familien

Mange tror at mennesker med alkohol, narkotika eller tablettproblemer er mennesker som enten er uteliggere eller sitter i fengsel. Det finnes mange som er i den situasjonen.


Likevel er de fleste med alvorlig rusproblem mennesker med både jobb og familie. De er kanskje mammaen og pappaen til noen. De er kanskje gift eller samboer til en annen voksen.


NÅR EN I FAMILIEN HAR ET RUSPROBLEM GJØR DET NOE MED HELE FAMILIEN.
Ikke minst gjør det vondt for deg som er barn eller ungdom.
Kanskje er du redd for hva som skjer med de voksne til kvelden eller i helga.
Kanskje synes du det er vanskelig å ta noen med hjem.
Kanskje har du prøvd å få dem til å slutte.
Da er du i samme situasjon som minst 200 000 barn i Norge.
Det er viktig at de voksne får hjelp med sine rusproblemer.


MEN DET ER LIKE VIKTIG AT DU SELV HAR NOEN Å PRATE MED OM HVORDAN DU HAR DET.

 

Nyttig informasjon om rus hjemme, kan du finne på ung.no sine nettsider:

 

Brosjyrer og mer informasjon om barn som pårørende:

 

Rusmidler og avhengighet

Her er en liste over de vanligste rusmidlene i Norge. 

  • Rus svekker evenen til konsentrasjon, selvkritikk og å forstå andre mennesker. Avhengighet kan være fysisk, psykisk og sosial.
  • Bruk av rusmidler i ung alder påvirker utviklingen av hjernen, og kan blant annet redusere utvikling av eksekutive funksjoner (evnen til å planlegge og gjennomføre av nye oppgaver), redusere hukommelsen, arbeidshukommelse, oppmerksomhet og konsentrasjonen, og øke risikoen for å utviklinge angst og depresjoner.
  • Store doser rusmidler gir større skader enn mindre doser. Små doser tatt ofte, for eksempel hver helg eller annenhver helg, påvirker også hjernen på en negativ måte.

rustelefonen.no 08588, kan du finner mer informasjon om rusmidler, hjelp til å slutte, og få tips dersom du er bekymret for noen. Du kan ringe anonymt, chatte, eller sende inn spørsmål anonymt.

 

Alkoholenhetskalkulator:  Denne kalkulatoren kan man bruke til å beregne sitt typiske forbruk av alkohol, pr uke. Kalkulatoren omregner valgene til standard alkoholenheter. Man får en tilbakemelding om hvordan alkoholforbruket kan påvirke helsa, i forhold til WHO (Verdens Helseorganisasjon) sine anbefalinger.

 

HAP – er en APP for deg som ønsker å slutte med eller redusere ditt cannabisbruk. Les mer om HAP her.

 

Spill

Spiller du eller andre mye? Er det spillavhengighet? Les mer om faresignalene.

 

Pengespill og avhengighet kan du lese om her.

 

Send på mail