Pårørende / berørt?

Sykdom og belastninger påvirker hele familien

Alle barn har rett til oppfølging og tilrettelegging i vanskelige situasjoner. Barn og unge kan være pårørende ved at de lever i en familie hvor foreldre eller søsken har psykisk sykdom, rusprobelmer, alvorlig sykdom eller funksjonsnedsettelse, kronisk lidelse, når noen av de nærmeste dør, ved samlivsbrudd, når de er vitne til vold, når en forelder sitter i fengsel, eller ved at foreldrene sliter med økonomien.

Ved å snakke åpent og ærlig om det som skjer, blir det lettere for barn å forstå og mestre situasjonen de er i.

I Åsnes skal ansatte ivareta barn som pårørende ved å støtte, gi informasjon og oppfølging, og på den måten bidra til åpenhet om vanskene i familien.

 

Å være foreldre til barn som er pårørende. Les artikkel og se film her.

 

Ved helseutfordringer 

Er du syk? Drikker du for mye? Sliter du psykisk? Uansett hva det er. Barnet ditt merker det. Barn trenger åpenhet. 

Mor og datter.

Far og ungdoms sønn 

 

Når familien snakker om sykdommen, skaden eller avhengigheten er det lettere for barn og unge å mestre det som skjer.

Her kan du lese om hvordan barn og unge påvirkes, hva barn og unge trenger, hva voksne trenger, hvor kan du få hjelp og støtte.

 

Vi har utarbeidet en folder som kan være til hjelp til deg som er forelder og sliter med psykisk eller somatisk sykdom, eller rusproblemer. 

 

Helsepersonell har plikt til å hjelpe deg å ivareta barn og unge som er pårørende, i følge  nasjonal veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten 

 

Snakk med barn og unge om sykdom i familien, men hvordan? 

Helseutfordringer er en del av livet barn tåler å snakke om. Det beste er at du snakker åpent og ærlig om det som skjer. Det gjelder både fysisk helse, psykisk helse eller avhengighet. Det gjør det lettere for barn å forstå det som skjer og mestre situasjonen de er i. Her finner du råd og tips om hvordan du kan snakke med barn i ulike aldersgrupper. 

 

Voksne er også pårørende

 

nasjonal veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten, finner du mer informasjon om kommunes plikter overfor pårørende, informasjon og støtte til barn som pårørende, og støtte til familie og andre pårørende.

 

Tilbud til pårørende

Pårørendekvelder arrangeres i samarbeid mellom kommunene Trysil, Våler, Elverum, Åmot, Åsnes, Sykehuset Innlandet ved DPS Elverum-Hamar Poliklinikk Elverum 

og KoRus- Øst og Mental helse.

Program for pårørendekvelder 2020 finner du her.

 

 

Send på mail