Tilbud til pårørende

Ta kontakt med Lene Korntorp ved KFF (Koordinering, fag og forvaltning) tlf. 62956763 dersom du har spørsmål vedrørende tilbud til pårørende i Åsnes kommune, eller helsestasjonen tlf. 62956770 vedrørende tilbud til barn som pårørende.

 

Pårørendesamlinger

Pårørendekvelder arrangeres i samarbeid mellom kommunene Trysil, Våler, Elverum, Åmot, Åsnes, Sykehuset Innlandet ved DPS Elverum-Hamar Poliklinikk Elverum og KoRus- Øst og Mental helse. Program for pårørendekvelder 2020 finner du her.

 

Brosjyrer

Brosjyre vedrørende Pårørendes rettigheter – Informasjon til pårørende av pasienter med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer, fra Heledirektoratet.

Brosjyre til barn som har en mor eller far som er syk eller ruser seg, fra Helsedirektoratet

Folder til barn som pårørende ved psykisk og somatisk sykdom og rus

Folder til foreldre når barn er pårørende ved psykisk og somatisk sykdom og rus

Hefte til pårørende forelder ved psykisk og somatisk sykdom og rus

Brosjyre vedrøende Pårørendes rettigheter - En oversikt for helsepersonell i den psykiske helsetjenesten og rustiltak, fra Helsedirektoratet.

 

Nasjonal pårørendeveileder

Pårørendeveilederen handler om involvering av og støtte til pårørende i hele helse- og omsorgstjenesten. Veilederen beskriver pårørendes rettigheter og helse- og omsorgstjenestens plikter og gir anbefalinger om god praksis. Veilederen omfatter alle pårørendegrupper, uavhengig av pasientens eller brukerens diagnose, og inkluderer eldre, voksne, ungdom og barn som pårørende.

 

 

Send på mail