Kommunens planer

 Kommunen har 5 satsningsområder fra 2010-2022 i hht. kommuneplanens samfunnsdel:

  • Satsningsområde 1: Oppvekst, ungdom
  • Satsningsområde 2: Kultur
  • Satsningsområde 3: Arbeidsplasser og næringsutvikling
  • Satsningsområde 4: Helse og velferd
  • Satsningsområde 5: Boligområder, grendeutvikling og sentrumsutvikling

Kommunens planer finner du her.

 

Send på mail