Foreldreveiledning

 

Foreldrehverdag er en forebyggende nettressurs fra Bufdir, for alle foreldre med barn fra 0 – 18 år. Her er det mye nyttig informasjon og råd å finne.

 

Foreldreveiledningshefte, med 8 tema for godt samspill, kan du finne her. Hefte vedrørende barn er på flere språk, hefte vedrørende ungdom er bare på norsk. Foreldreveiledningskurset ICDP, er basert på dette heftet. 

 

Her kan du finne 3 grunner til grensesetting

 

Snakker du med dine barn om spill? Spill er lærerikt og underholdende, men for noen også en kilde til konflikt. Les mer om det her.

 

Her kan du finne råd og tips vedrørende flere temaer.

 

Littsint.no er en hjemmeside for foreldre som ønsker å jobbe med sinnemestring. Målet til Littsint er å nå ut med psykologisk kunnskap slik at foreldre kan hjelpe seg selv til å skape en tryggere og mer forutsigbar hverdag for barna sine.

 

Her kan du lese om foreldreveiledningstiltak vi har i kommunen.

 

Familievernet er en nasjonal tjeneste, som kan hjelpe å finne løsninger når livet ikke blir som planlagt. Åsnes har nærest tilhørighet til Familievernkontoret Romerike Kongsvinger: Tlf. 46616830

 

Mekling og foreldresamarbeidsavtale (samværsavtale)Alle foreldre med felles barn under 16 år må til mekling i forbindelse med separasjon eller samlivsbrudd. Målet med meklingen er at dere skal lage en skriftlig foreldresamarbeidsavtale (samværsavtale) som er til barnas beste. Les mer om dette her.

Send på mail