Ansatte i møte med foreldre og foresatte

Foreldrene er de viktigste menneskene i barns liv. Samtidig sies det at det trengs en hel landsby for å oppdra et barn. Åsnesmodellen viser hvordan både privatpersoner og hjelpeapparatet kan bidra til å gi barn og unge en god oppvekst. Ansatte som møter voksne, skal ha med seg barneperspektivet i møte med foreldre/foresatte i vanskelige livssituasjoner. Det vil si at man sammen også har fokus på barnets situasjon og behov, og tilbyr støtte og hjelp når det trengs. Under rutiner for samhandling, finner du prosedyrer for hvordan man skal forholde seg som ansatt for å identifisere barn/familier i risiko, og hvordan man skal handle. Her finner du hjelpemidler og nyttig informasjon i dette arbeidet.

Hva er tidlig innsats?

Arbeidet med å identifisere og håndtere et problem på et så tidlig tidspunkt at problemet forsvinner eller blir borte med begrenset innsats.

Tidlig intervensjon handler om å agere tidlig i problemutvikling, og tidlig i alder. 

 

Se her, for mer informasjon om vurdering av risiko- og beskyttelsesfaktorer. Se også her for prosedyrer med handlingsveileder for tidlig innsats ti barn unge og familier i risiko.

 

Flyt-skjema for tidlig innsats til barn, unge og familier i risiko, gir en enkel fremstilling av hvordan vi skal følge opp fra identifisering til tiltak i Åsnes kommune.

 

Den generelle erfaringen er at vi

  • venter for lenge med å erkjenne at et barn har problemer
  • venter for lenge med å ta opp uroen / bekymringer vi har med leder/kollegaer
  • venter for lenge før vi kontakter barneverntjenesten

Husk: Når barn er involvert, har alle ansatte i det offentlige en selvstendig meldeplikt til barnevernet etter barnevernloven § 6-4. 

 

I undermenyen finner du:

Send på mail