Satsning fra Fylkesmannen som kommunen deltar i

 

  • Barn og ungesatsningen i Hedmark: For å styrke arbeidet i kommunene og fylkeskommunene, samarbeides det for å fjerne hindringer i regelverk, samordne tiltak og virkemidler og gjøre mer av det som virker. For å oppdage og hjelpe barn og unge som trenger det, må mye gjøres annerledes, og mange må gjøre mer. Alle som møter barn og unge i helsestasjonen, barnehagen, barnevernet, skolen og NAV må samarbeide bedre og få tjenestene til å fungere sammen. Samarbeidet kalles 0-24-samarbeidet, fordi arbeidet er knyttet til utsatte barn og unge mellom 0 og 24 år. Les mer her: https://www.fylkesmannen.no/nb/Hedmark/Barn-og-foreldre/Barn--og-ungesatsningen-i-Hedmark/?id=106514
  •  

 

Send på mail