Lederplattform

Lederplattform:

Det er utviklet en lederplattform for ledere i Åsnes kommune, som kalles Utsikten. Den danner rammene for god ledelse, og består av områdene: Å lede verdier, å lede folk, lede resultater, lede endring og utvikling, samt lede omdømmebygging. Kommunes verdigrunnlag, ESSet, har en sentral plass i kommunens lederplattform. 

 

Send på mail