Tverrfaglig forebyggende innsats og samhandling på systemnivå

Evaluering på dette området initieres og følges opp via Forebyggende barne-, ungdoms- og familiegruppe. Du kan lese mer om FOBUF her.

Send på mail