Økonomi

Sliter du med å få endene til å møtes? Har familien dårlig råd, og det går ut over barna? Er det vanskelig å ha råd til fritidsaktiviteter og utstyr til barna?

Det finnes steder du kan henvende deg for å få hjelp i en vanskelig situasjon:

  • NAV: Økonomisk stønad skal gis til alle som trenger hjelp for å overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon, les mer om økonomisk sosialhjelp i NAV her. 
  • BUA: Du kan låne utstyr til aktiviteter gratis på BUA. Les mer om det her.
  • Ferie for alle(Røde Kors): Et tilbud som gis til familier med svak økonomi som trolig ikke ville hatt mulighet til å reise på familieferie uten hjelp. Ferie for alle gir familien mulighet til å dele gode opplevelser og skape minner sammen. Hør med helsesykepelier, barneverntjenesten, NAV eller psykisk helse- og rustjeneste, dersom du tenker dette er aktuelt for dere.
  • Det finnes også støtteordninger i idrettslag. Henvend deg til ditt idrettslag for mer informasjon.
  • Barneverntjenesten kan gi økonomisk støtte som hjelpetiltak til barnet, f.eks. til fritidsaktivitet, leirskole, barnehage og skolefritidsordning. Støtte fra barnevernet skal ikke være en erstatning for manglende sosialhjelp fra NAV.

Alle barn og ungdom skal ha mulighet til å delta i skole- og fritidsaktiviteter, uavhengig av om foreldrene har en vanskelig økonomi. Dette er viktig for mestring, sosial utvikling og fellesskap. For å kunne få økonomisk stønad (støtte) fra NAV, må man først utnytte alle andre inntektsmuligheter. Her kan du lese om sosial tjenester som inngår i NAV-kontoret.

 

Send på mail