Det tverrfaglige arbeidet

 

  • Det tverrfaglige forebyggende arbeidet, koordineres på systemnivå (sektor- og enhetsnivå) i Forebyggende gruppe for barn, unge og familier (FOBUF). Det skal både rapporteres opp til FoBUF, ned på enhetsnivå og til utøvere på individnivå. Du kan lese mer om FOBUF her.

 

  • På individnivå koordineres mye av det tverrfaglige forebyggende arbeidet ved helsestasjonen, og det skal rapporteres derfra til FOBU.
Send på mail