Det tverrfaglige arbeidet

 

  • Det tverrfaglige forebyggende arbeidet, koordineres på systemnivå (kommunal- og venhetsnivå) i Forebyggende barne-, ungdom- og familiegruppe (FOBUF), og det skal både rapporteres opp dit, og ned på enhetsnivå og til utøvere på individnivå.
  • På individnivå koordineres mye av det tverrfaglige forebyggende arbeidet ved helsestasjonen/Barne- og familieteamet, og det skal rapporteres derfra til FOBU.
Send på mail