Innvandrere

Innvandringen til Norge består av mange ulike grupper, som for eksempel arbeidsinnvandrere, familieinnvandrere, flyktninger, utdanningsinnvandrere og personer med norsk bakgrunn som flytter tilbake til Norge etter å ha bodd en periode i utlandet. Det kan være vanskelig å orientere seg og forstå samfunnet og prosesser. Vi ønsker å støtte slik at barn, ungdom og familier får hjelp tidlig, dersom det ser ut som at de kan ha behov for det.

 

Vi håper du kan finne nyttig informasjon i Åsnesmodellen

I undermenyen finner du:

 

Send på mail