Hvem kan hjelpe med tidlig innsats

Ansatte i alle virksomheter har plikt til å gi veiledning til dem som ber om det, og handle for å gjøre en tidlig innsats, i hht. prosedyre Handlingsveileder for tidlig innsats til barn, unge og familier. i Compilo.

 

Send på mail