Hver enkelt enhet

I Åsnes kommune er det utarbeidet et årshjul for ledere for rapportering på ulike områder for hver enhet.

Send på mail