Kunnskapsgrunnlag / statistikk

Kartlegginger og statistikker brukes i det forebyggende barne- og ungdomsarbeidet, og for å få oversikt på folkehelseområdet i kommunen.

 

I undermenyen finner du:

  • Ungdata
  • Folkehelseprofil
  • Kommunehelsa statistikkbank

 

Send på mail