Verktøy

Koordinering og dokumentering av tverrfaglig samhandling rundt barn/en familie:

Stafettlogg skal tilbys foresatte/ungdom når skole/barnehage inngår i samarbeid med en eller flere tjenester vedrørende deres barn, altså når man går fra nivå 0 til nivå 1 i samhandlingstrappen

Dersom familien ikke ønsker stafettlogg skal orinær ansvarsgruppe med referater fra samarbeidsmøtene benyttes, for å koordinere målsetting og tiltak, og evaluere fremdrift.

 

Andre nyttige læringsverktøy

  • Opplysningsverktøy for oppmuntring til å bry seg og melde fra om man er vitne til at barn og unge utsettes for fysisk og psykisk vold; Jeg vil vite , fra Stine Sofie Senteret.
  • Nasjonal veiviser ved vold og ovegrep; Dinutvei.no En veiviser til utsatte, pårørende, utøvere og fagpersoner.
  • Veileder for helse og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner.
Send på mail