Verktøy

Veileder for føring av logg

Veileder for vurdering av bekymringsgrad

Tiltaksplan

Samtykkeskjema til tverrfaglig samhandling

Folder vedrørende Stafettloggen

KOR-skjema (Klient og resultatstyrt praksis) for individuell fortløpende brukermedvirkning

SNAKKE

Den nødvendige samtalen

Hvem kan hjelpe Jesper

Og hvem ser Johanne

Barnekonvensjonen

Læringssportalen psykososialberedskap.no, dekker områdene kriser, katastrofer, militært innsatspersonell, tjeneste i katastrofeområder og terror. Portalen skal være et praktisk og nyttig verktøy som gir konkret kunnskap til både rammede og hjelpere. Portalen er ment å være en verktøykasse for alle som jobber med oppfølging av kriser og katastrofer i feks kommuner.

Tverrfaglig samarbeid rundt et barn/en familie:

Samtykkeskjema for tverrfaglig samhandling.

Stafettlogg skal tilbys foresatte/ungdom når skole/barnehage inngår i samarbeid med en eller flere tjenester vedrørende deres barn, altså når man går fra nivå 0 til nivå 1 i samhandlingstrappen

Dersom familien ikke ønsker stafettlogg skal ansvarsgruppe benyttes for å koordinere målsetting, tiltak og evaluere fremdrift.

 

 

Send på mail