Statlige føringer

Kommunene er lokale, politiske enheter som har fått ansvar for lokal forvaltning og tjenesteyting, og må forholder seg til gjeldene lover og retningslinjer nasjonalt og internasjonalt. Sentrale forskrifter vedtas som regel av et departement eller direktorat. Forskriftene utfyller lovenes bestemmelser og gjelder rettigheter eller plikter. Rundskriv betegner orienteringer fra en myndighet, et departement eller direktorat, til berørte parter om tolkninger av lover og forskrifter. Juridiske og faglige veiledere og retningslinjer er anbefalinger som er normerende og retningsgivende, og peker på ønskede og anbefalte handlingsvalg, og skal være innenfor rammene av regelverket.

I undermenyen finner du:

 

 

 

 

Send på mail