Rapportering

Rapportering vil si at det jevnlig gis tilbakemelding til ledelsen, om hvordan drift og produksjon fungerer i henhold til avtalt plan og frister.

  • I Åsnes kommune er det utarbeidet et årshjul for ledere for rapportering på ulike områder for hver virksomhet.
  • Det tverrfaglige forebyggende arbeidet, koordineres på systemnivå (kommunal- og virksomhetsnivå) i FOBU (forebyggende barne- og ungdomsgruppe), og det rapporteres både dit og videre der ifra.
  • På individnivå koordineres mye av det tverrfaglige forebyggende arbeidet ved helsestasjonen/Barne- og familieteamet, og det rapporteres derfra til FOBU.

 

Send på mail