Rapportering

Rapportering vil si at det jevnlig gis tilbakemelding til ledelsen, om hvordan drift og produksjon fungerer i henhold til avtalt plan og frister.

 

I undermenyen finner du:

  • Hver enkelt enhet
  • Det tverrfaglige arbeidet

 

Send på mail