Barn som pårørende

Følg prosedyren i Compilo Tidlig innsats til barn og unge som pårørende.

 

Film som gir en grunnleggende introduksjon til hvordan helsepersonell skal bidrar for å ivareta pasientens barn og søsken, kan du se her.

 

Hvordan påvirkes barn og unge når det gjelder psykisk sykdom eller rusmiddelavhengighet? 

Hvordan kan du snakke med barn i ulike aldersgrupper om sykdom i familien?

 

SNAKKE; Samtalehjelp til deg som er bekymret for et barn. Opplæringsplattform fra RVTS og Barne- ungdoms- og familiedirektoratet.

 

Foldere/hefte som kan være nyttige i samtaler med barn, ungdom og foreldre i familier hvor barn er pårørende: 

    • Folder til barn som pårørende ved psykisk og somatisk sykdom og rus
    • Folder til foreldre når barn er pårørende ved psykisk og somatisk sykdom og rus
    • Hefte til pårørende forelder ved psykisk og somatisk sykdom og rus

 

Brosjyre til barn som har en mor eller far som er syk eller ruser seg, fra Helsedirektoratet

Brosjyre vedrørende Pårørendes rettigheter – Informasjon til pårørende av pasienter med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer, fra Heledirektoratet.

 

Veileder for vurdering av bekymringsgrad.

Veileder for loggføring ved uro eller bekymring for barn og unge.

Handlingsveileder for tidlig innsats til barn, unge og familier i risiko.

 

Send på mail