Barn som pårørende

Følg prosedyren i Compilo Tidlig innsats til barn og unge som pårørende.

 

Film som gir en grunnleggende introduksjon til hvordan helsepersonell skal bidrar for å ivareta pasientens barn og søsken, kan du se her.

 

Pårørendeprogrammet.no.​ er en nettside for fagpersoner som kommer i kontakt med pårørende gjennom sitt arbeid; et læringsverktøy for ansatte i helse- og omsorgstjenesten i kommuner og helseforetak. Programmet skal gi fagfolk økt kunnskap og trygghet i møte med pårørende. Det kan brukes individuelt eller i personalgrupper.

 

Hvordan påvirkes barn og unge når det gjelder psykisk sykdom eller rusmiddelavhengighet? 

Hvordan kan du snakke med barn i ulike aldersgrupper om sykdom i familien?

 

Nyttige hjelpemidler i samtaler med barn, ungdom og foreldre i familier hvor barn er pårørende

  

Nyttige verktøy dersom du blir urolig/bekymret for barnet

 

Tilbud til pårørende

Pårørendekvelder arrangeres i samarbeid mellom kommunene Trysil, Våler, Elverum, Åmot, Åsnes, Sykehuset Innlandet ved DPS Elverum-Hamar Poliklinikk Elverum 

og KoRus- Øst og Mental helse.

Program for pårørendekvelder 2020 finner du her.

Send på mail