Brukermedvirkning

Brukermedvirkning handler om at pasienter og brukere skal ha innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet. Brukere har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere brukeren. Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet, og er dermed ikke noe tjenesteapparatet kan velge å forholde seg til eller ikke.

 

I undermenyen finner du:

  • Føringer fra kommunalnivå
  • Brukermedvirkning på systemnivå
  • Brukermedvirkning på individnivå
  • Samhandlingsverktøyene 

Brukermedvirkning og pårørendes rolle, kan du lese mer om her: https://bit.ly/2Nol7dZ

 

Send på mail