Pårørende / berørt?

Sykdom og belastninger påvirker hele familien

Alle barn og ungdom har rett til oppfølging og tilrettelegging i vanskelige situasjoner. Man kan være pårørende ved at man for eksempel lever i en familie hvor foreldre eller søsken har psykisk sykdom, rusproblemer, alvorlig sykdom eller funksjonsnedsettelse, kronisk lidelse, når noen av de nærmeste dør, ved samlivsbrudd, når de er vitne til vold, når en forelder sitter i fengsel, eller ved at foreldrene sliter med økonomi.

Ved at man snakker åpent og ærlig om det som skjer, blir det lettere å mestre situasjonen man er i. Prøv å snakke med foreldrene dine om hvordan du har det. Du kan også snakke med lærer eller helsesykepleier som kan lytte og støtte, eller de kan hjelpe deg videre til andre som kan hjelpe mer. 

 

 

Sykdom eller rus i familien

  • Opplever du sykdom eller rus i familien din? Har du en mamma, pappa, bror eller søster som er syk, ruser seg eller er skadet? Da vil det påvirke deg også. Les mer om det her. 
  • Helsesykepleier på skolen din, kan være til god hjelp.
  • Vi har utarbeidet en folder som kan være til hjelp dersom noen i din familie sliter med vonde tanker og følelser, har rusprobelmer eller er syk: Folder til barn som pårørende 
  • Brosjyre fra Helsedirektoratet til barn og unge: Mor/Far syk.

 

Tilbud til pårørende

Pårørendekvelder arrangeres i samarbeid mellom kommunene Trysil, Våler, Elverum, Åmot, Åsnes, Sykehuset Innlandet ved DPS Elverum-Hamar Poliklinikk Elverum 

og KoRus- Øst og Mental helse.

Program for pårørendekvelder 2020 finner du her.

 

Samlivsbrudd/2 hjem

  • Har du opplevd at foreldrene dine har flyttet fra hverandre/du har 2 hjem? Kanskje du da har mange ulike følelser og mye å tenke og gruble på. Det hjelper å snakke om det. På noen skoler har vi tilbud om samtalegruppe til barn som har opplevd samlivsbrudd/barn med 2 hjem. Ta kontakt med helsesykepleier eller lærer, dersom du har spørsmål om dette eller ønsker å delta. 
  • Råd til deg som har to hjem, kan du også finne her.
Send på mail